Burgerrådet

Vi har vores eget brugerråd, der har som formål at medvirke til at få DRYS IND til at fungere bedst muligt.

Brugerrådet formidler brugernes synspunkter over for den daglige ledelse og bestyrelsen og deltager i et konstruktivt samarbejde om DRYS INDs anliggender.

Fra venstre: Inge Lise B, Knud S, Lis H, Wenche og Nete.

Brugerrådets opgaver er bl.a.:

  • At være nye brugere behjælpelige med at finde sig til rette i DRYS IND
  • At medvirke til en god og positiv stemning i DRYS IND
  • At udføre PR-arbejde på DRYS INDs vegne
  • At komme med forslag til udflugtsmål, underholdning, arrangementer og brugermøder.
  • At planlægge den årlige sommerudflugt i samarbejde med den daglige ledelse (indenfor aftalt beløb).
  • At holde sig orienteret om DRYS INDs økonomi.Brugerrådet består af 3 brugere og 2 suppleanter og holder møde hver måned. Efter hvert møde laves et referat, som du kan læse i vores blad ”DRYSSEN”.

Brugerrådet vælges af brugerene på det årlige stormøde og alle medlemmer vælges for en etårig periode.

Der er opsat en postkasse, hvor alle brugere kan fremkomme med ideer og forslag, som de ønsker drøftet i Brugerrådet.

INSTAGRAM
FACEBOOK
© 2019 Værestedet DRYS IND - TELEFON: 32 95 00 04 - E-MAIL: DRYS.IND@MAIL.TELE.DK
facebook-squareinstagram