Vi ønsker at rette en stor og hjertelig tak til alle, der har ydet os økonomisk støtte i 2023:

 • Amagerlopperne
 • Den Bøhmske Fond
 • Heinrich og Laurine Jessens Fond
 • Hempelfonden
 • Amager Vest Lokaludvalg
 • Boudlægspulje
 • Højdevangskirken
 • Hans Tausen Kirke
 • Filips Kirke
 • Vor Frelser Sogn
 • Allehelgens Menighedsråd
 • Sundkirken
 • Harboefonden
 • Lemvig Müller Fonden
 • Den A.P. Møllerske Fond
 • Simon Spies Fonden
 • Asta og Jul. P. Justensens Fond
 • Trygfonden
 • Sportgoods-Fonden
 • F.C. Sielle og Hustru Legat
 • Metro Schrøder Fonden
 • C.E. Jensens Fond
 • NordVest Fonden
 • Sonja og Albert H. Sandvangs Fond
 • Dansk Tennis Fond
 • SCT. Georgs Fonden
 • Jubilæumsfonden af 12.8.1973
 • STGs Gavefond
 • HFK's Understøttelsesfond
 • Gerda og Hans Frederiksens Fond
 • Johannes Fog
 • KK Julestøtte
 • Københavns Understøttelsesforening
 • Jascha-Fonden
 • Oak Foundations Denmark
 • Alle vores trofaste støttemedlemmer.

Jeres bidrag gør en verden af forskel for vores hverdag og alle vores brugere!

INSTAGRAM
FACEBOOK
© 2019 Værestedet DRYS IND - TELEFON: 32 95 00 04 - E-MAIL: DRYS.IND@MAIL.TELE.DK
facebook-squareinstagram