Bestyrelsen

DRYS IND har en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på vores generalforsamling i marts måned.

Deres primære opgave er at sørge for DRYS INDs økonomi, udvikle en strategi for DRYS INDs fremtid og endvidere udvikle DRYS INDs nuværende program.

Bestyrelsen består p.t. af:

Tina Ungermann, formand
Merete Hansen, næstformand
Michael K. Nissen, bestyrelsesmedlem
Joan Kristensen, bestyrelsesmedlem, kontaktperson til brugerrådet
Kirsten Vinstrup Jakobsen, bestyrelsesmedlem

Lis Broe, suppleant
John Hansen, suppleant

Lis og John
INSTAGRAM
FACEBOOK
© 2019 Værestedet DRYS IND - TELEFON: 32 95 00 04 - E-MAIL: DRYS.IND@MAIL.TELE.DK
facebook-squareinstagram