Folkebevægelsen mod ensomhed

DRYS IND er også en del af Folkebevægelsen mod Ensomhed (FmE). Der er en bred organisation med over 80 medlemmer, der spænder bredt fra kommuner over virksomheder og interesseorganisationer, til mindre steder som DRYS IND.

Formålet med FmE er at aftabuisere ensomheden og derved gøre det legitimt og lettere at snakke om, hvilket er første skridt til at gøre noget aktivt ved det.

Hvert år i uge 17 arrangeres der "Danmark spiser sammen" hvor alle, også privat personer, kan oprette måltider og derigennem invitere flere ind i fællesskabet.

Se mere på www.modensomhed.dk og facebooksiden Folkebevægelsen mod Ensomhed

Danmark spiser sammen

Uge 17

Baggrund – Danmark spiser sammen

Flere end 210.000 mennesker føler sig ofte ensomme. Folkebevægelsen mod Ensomheds vision er at halvere antallet inden udgangen af 2020. Over 60 organisationer arbejder sammen om denne vision, og en del af indsatsen er den store landsdækkende begivenhed ”Danmark spiser sammen” som løber af stablen første gang i uge 17 2016.

Mennesker skal bringes sammen

Kernen er, at måltider og fællesspisning skaber fællesskaber, som bringer mennesker sammen, der ikke normalt mødes. Målet er også, at vi alle skal blive bedre til at invitere andre indenfor – men også til at selv at sige ja tak til invitationer til at deltage i nye fællesskaber. Folkebevægelsen vil ud i hver en krog af Danmark, land som by, og op på hver eneste etage, høj som lav – og i alle samfundslag.

Aktiviteter – Hvad sker der rundt omkring i landet i uge 17?

Fem store fællesspisninger i fem danske byer samt et væld af måltidsfællesskaber arrangeret af organisationer, foreninger, skoler, kommuner, virksomheder og privatpersoner skal bringe mennesker, der ikke normalt mødes, sammen i den sidste uge af april.

Eventugen er kun startskuddet, fordi ”Danmark spiser sammen” skal strække sig over hele året, så man som enkeltperson bliver hjulpet på vej til, hvordan man inviterer naboen, den fremmede, forældregruppen, fodboldklubben m.fl. til et måltid mad. Formålet er at få os alle til at kigge op og række ud. Og at få de mange initiativer til at vokse og sprede sig.

Tjek danmarkspisersammen.dk for at få et geografisk overblik over måltider i nærheden af dig.

Mad-stafet

Uge 17 er ikke en enkeltstående begivenhed, men en igangsættende event som skal brede ideen om måltidsfællesskabet længere ud. Hvert måltid, som Folkebevægelsen mod Ensomhed er med til at arrangere, vil sende mad-stafetten videre, så Danmark fortsætter med at spise sammen også efter den sidste uge i april.

INSTAGRAM
FACEBOOK
© 2019 Værestedet DRYS IND - TELEFON: 32 95 00 04 - E-MAIL: DRYS.IND@MAIL.TELE.DK
facebook-squareinstagram