Værestedet DRYS IND har tre eksterne ambassadører tilknyttet

DRYS INDs bestyrelse har inviteret tre kompetente og respekterede amagerfolk indenfor i tillid til, at de kan medvirke til at højne værestedets samlede indsats.

Vores tre ambassadører bidrager med hver deres faglighed. Gennem en del år har de hver især og på hver deres måde bakket op om DRYS INDs arbejde.

Bestyrelsen mødes med ambassadørerne to gange årligt for at udveksle idéer som inspiration til Værestedet DRYS INDs fremtidige arbejde.

Ambassadørerne udtaler:

"DRYS IND er en vigtig aktør på Amager. I en tid, som er præget af travlhed og individualisme, - byder "DRYS IND" velkommen med kaffe på kanden, menneskelig varme, omsorg og smil.

Her finder flere, som jeg kender, - et "nyt" hjem, der udover en bred vifte af oplevelser - gir det, som vi mennesker længes efter; - et meningsfyldt fællesskab.

Vi kan ganske enkelt ikke undvære DRYS IND på vores ø!".
Ellen M. Gylling
Sogne- og indvandrerpræst, Nathanaels og Sundby Kirker
"Som ambassadør for DRYS IND kan man kun glædes over det store stykke arbejde, der ydes af såvel få faste medarbejdere som frivillige hjælpere.

Alle disse personer sørger for, at for eksempel ensomme fra vores samfund kan komme i lokalerne og modtage al mulig omsorg samt hjælp til mange hverdagens opgaver, som kan være store problemer for mange ensomme.

Alle, der arbejder for DRYS IND, skaber en tryg og god atmosfære i dagligdagen for de mange brugere, der benytter sig af dette tilbud.

Der arrangeres alt lige fra bankospil, foredrag, sang og anden optræden til rejser i bl.a. vores dejlige Danmark, som har så meget at byde på".
Henning Jensen
Tidl. direktør, Bacher A/S
"Hver gang jeg cykler forbi DRYS IND på Englandsvej, glæder jeg mig som Amagerkaner over, at der findes et sted, hvor man altid kan mødes med glade, hjertevarme og imødekommende mennesker – både når man er i godt og i dårligt humør. Og når jeg ikke kører forbi DRYS IND, men standser og går indenfor, glædes man endnu mere over at være til stede i godt selskab i de timer man tager sig til det – uanset om man har travlt og føler sig stresset eller keder sig og føler sig ensom".
Anders Larsen
Advokat, Amager Advokater
INSTAGRAM
FACEBOOK
© 2019 Værestedet DRYS IND - TELEFON: 32 95 00 04 - E-MAIL: DRYS.IND@MAIL.TELE.DK
facebook-squareinstagram