Bestyrelsen

DRYS IND har en bestyrelse bestående af 7 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på vores generalforsamling i marts måned.

Deres primære opgave er at sørge for DRYS INDs økonomi, udvikle en strategi for DRYS INDs fremtid og endvidere udvikle DRYS INDs nuværende program.

Bestyrelsen består p.t. af:

Børge Korsholm, bestyrelsesformand
Tina Ungermann, næstformand
Ole Meldgaard, referent
René Jensen, kontaktperson til brugerrådet
Merete Hansen, bestyrelsesmedlem
Lisbeth Fessel, bestyrelsesmedlem, kontaktperson til brugerrådet
Michael K. Nissen, bestyrelsesmedlem

Joan Kristensen, 1. suppleant
Winnie Lundgren, 2. suppleant

INSTAGRAM
© 2019 Værestedet DRYS IND - TELEFON: 32 95 00 04 - E-MAIL: DRYS.IND@MAIL.TELE.DK
instagram