Bestyrelsen

DRYS IND har en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på vores generalforsamling i marts måned.

Deres primære opgave er at sørge for DRYS INDs økonomi, udvikle en strategi for DRYS INDs fremtid og endvidere udvikle DRYS INDs nuværende program.

Bestyrelsen består p.t. af:

Tina Ungermann, formand
Merete Hansen, næstformand
Michael K. Nissen, bestyrelsesmedlem
Joan Kristensen, bestyrelsesmedlem, kontaktperson til brugerrådet
Kirsten Vinstrup Jakobsen, bestyrelsesmedlem

Bente Munk Møller, suppleant
John Hansen, suppleant

INSTAGRAM
FACEBOOK
© 2019 Værestedet DRYS IND - TELEFON: 32 95 00 04 - E-MAIL: DRYS.IND@MAIL.TELE.DK
facebook-squareinstagram