Bestyrelsen

DRYS IND har en bestyrelse bestående af 7 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på vores generalforsamling i marts måned.

Deres primære opgave er at sørge for DRYS INDs økonomi, udvikle en strategi for DRYS INDs fremtid og endvidere udvikle DRYS INDs nuværende program.

Bestyrelsen består p.t. af:

Tina Ungermann, formand
Merete Hansen, næstformand
Ole Meldgaard, sekretær
Joan Kristensen, bestyrelsesmedlem, kontaktperson til brugerrådet
Michael K. Nissen, bestyrelsesmedlem
Børge Korsholm, bestyrelsesmedlem
René Jensen, bestyrelsesmedlem

Bente Munk Møller, suppleant
Signe S. Petersen, suppleant

INSTAGRAM
FACEBOOK
© 2019 Værestedet DRYS IND - TELEFON: 32 95 00 04 - E-MAIL: DRYS.IND@MAIL.TELE.DK
facebook-squareinstagram