Velkommen indenfor!

Drys Ind udefra

Værestedet DRYS IND er et selvejende værested for voksne, ensomme og sårbare mennesker.
Vi lægger vægt på, at Værestedet DRYS IND er åbent for enhver, der blot ønsker sig et alkoholfrit miljø uden registrering.
Der er ikke tale om et røgfrit miljø – der må ryges; dog under hensyntagen til de øvrige brugere.

Værestedet DRYS IND arbejder på et folkekirkeligt grundlag ud fra det kristne livs- og menneskesyn og har til formål – gennem samtaler og forskellige aktiviteter – at hjælpe det enkelte menneske til at finde nyt livsmod og øget livsværdi.
Du har mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, arrangementer m.m., som du kan finde flere informationer om under Aktiviteter.

Du er altid velkommen til at komme indenfor, besøge Værestedet DRYS IND og blive en del af et hyggeligt samvær.